kúpa a financovanie

Váš domov pri vode.

Kúpa nehnuteľností v projekte Blue Wave Riverside Apartments bude podľa štádia rozpracovania projektu prebiehať v nasledovných krokoch:

1. Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (počas doby výstavby objektu)
2. Úhrada 1. časti kúpnej ceny v súlade so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve
3. Do 30 dní od kolaudácie objektu podpis kúpnej zmluvy

4. Úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny

 • 4.1.1. V prípade financovania z vlastných zdrojov kupujúceho, úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny v súlade s kúpnou zmluvou.
 • 4.2.1. V prípade financovania prostredníctvom úveru, kupujúci podpisuje úverovú zmluvu a následne predávajúci podpisuje s bankou kupujúceho záložnú zmluvu na kupovanú nehnuteľnosť, v prospech úveru kupujúceho
 • 4.2.2. V prípade financovania prostredníctvom úveru, kupujúci uhradí z vlastných zdrojov prípadnú 2. splátku kúpnej ceny, ktorá predstavuje rozdiel medzi celkovou kúpnou cenou, uhradenou 1. časťou kúpnej ceny a časťou kúpnej ceny financovanú úverom.
 • 4.2.3. V prípade financovania prostredníctvom úveru, po vklade záložnej zmluvy na kupovanú nehnuteľnosť, banka kupujúceho uhradí zvyšnú časť kúpnej ceny z klientovho úveru.

5. Po úhrade celej kúpnej ceny zabezpečí predávajúci podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností
6. Predávajúci odovzdá nehnuteľnosť kupujúcemu

Novostavba Piešťany, Novostavby Piešťany, Novostavba v Piešťanoch, Vystavba bytov Piestany, Real estate Piestany, Flat Piestany, Apartment Piestany,  Apartments Piestany Immobielien Piestany, Wohnung Piestany Hypotéka Piešťany  Investícia Piešťany, Investícia v Piešťanoch

Zvýhodnené podmienky spolupráce v rámci developerského projektu pre kupujúceho (klienta)

Najlepšia ponuka na trhu, 5 ročná fixácia s úrokom 3,59% p.a.

 • Individuálny prístup ku klientom a jednoduché vybavenie úveru
 • Nulový poplatok za spracovanie úveru (úspora až 1 000 EUR)
 • Bez znaleckého posudku ocenenie realizované bankou (úspora 150 – 300 EUR)
 • Lehota čerpania úveru až 24 mesiacov s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov
 • Financovanie až do 90% výšky hodnoty nehnuteľnosti stanovenej Bankou (v závislosti od bonity klienta)
 • Čerpanie úveru na základe podaného návrhu na vklad záložného práva na Katastrálnom úrade a aktuálneho Listu vlastníctva zo dňa podania Návrhu na vklad
 • K schváleniu úveru nie je potrebné predložiť podpísané Zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (zmluvu o budúcej zmluve o výstavbe, zmluvu o výstavbe, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, resp. kúpnu zmluvu), postačuje až k čerpaniu úveru
 • Bez potreby predloženia potvrdenia o príjme, pokiaľ má klient príjem zo závislej činnosti minimálne 12 mesiacov overiteľný v SP
 • Možnosť zabezpečiť úver financovanou nehnuteľnosťou, aj rozostavanou, podmienkou je zápis jednotlivých bytov na liste vlastníctva
 • možnosť predčasne splatiť celý zostatok úveru pri obnove fixácie úrokovej sadzby bez poplatku,
V prípade Bankou vyhlásenej Kampane pre hypoúvery platia kampaňové podmienky aj pre klientov projektu.

 

 

*V závislosti od aktuálneho čerpania limitu

UniCredit Bank – Hypoúvery – Základné parametre hypoúveru

Banka ponúka nasledujúce typy úverov použiteľné pre tento developerský projekt:

Druhy úverov:

 

U-Hypotéka pre mladých 

Hypoúver Invest – účelový investičný úver zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou

Splatnosť úveru:

max. 30 rokov, max. do veku 70 rokov

Lehota čerpania:

24 mesiacov

Interné nacenenie:

vychádzame z trhovej hodnoty zo stanoviska interného znalca viď cenník

 

Aktuálne úrokové sadzby platné od 30.1.2023

(Úrokové sadzby pri LTV do 80%, bez poistenia plus 0,3%. Banka si vyhradzuje právo na zmenu úrokových sadzieb)

Ak Vás táto ponuka zaujala, obráťte sa na nás a radi Vám poskytneme kontakt na pobočku UniCredit Bank, na ktorej si želáte riešiť financovanie.